Kortdurende zorg

Onder tijdelijke zorg vallen vier soorten zorg:

  • Revalidatiezorg is tijdelijke zorg wanneer u door een lichamelijke beperking (tijdelijk) niet thuis kunt       wonen, bijvoorbeeld na medische ingreep of een ernstige ziekte.
  • Eerstelijns verblijf (ELV) is een kortdurend verblijf  waar een medische noodzaak voor is. Bijvoorbeeld als u verzwakt bent na een longontsteking. Het verblijf duurt minimaal 24 uur en maximaal 3 maanden.  Uw huisarts kan uw behandelaar blijven of uw huisarts draagt de behandeling over aan de specialist ouderen geneeskunde van CuraMare Behandeling. 
  • Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg om mantelzorgers een adempauze te             geven. Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en nieuwe energie opdoen. Ook als u zorg nodig heeft, maar geen mantelzorgnetwerk hebt, kunt u bij ons terecht. 
  • Hotelzorg is tijdelijke zorg wanneer u op vakantie gaat maar toch medische zorg nodig heeft.

Als u tijdelijke zorg nodig heeft, kunt u bij Nieuw Rijsenburgh terecht voor al deze soorten zorg.  Afdeling Zorgbemiddeling helpt u bij de aanvraag hiervan. 

Intensieve revalidatie 

Daarnaast kunt u bij Nieuw Rijsenburgh terecht voor intensieve revalidatie. Bijvoorbeeld na een zware ingreep in het ziekenhuis of een hersenbloeding of een infarct of bij een chronische aandoening. Deze vorm van intensieve revalidatie wordt, indien u hiervoor een indicatie heeft, vergoed door de zorgverzekering. Deze indicatie wordt gesteld door de wijkverpleegkundige of het ziekenhuis.

In Nieuw Rijsenburgh revalideert u onder deskundige begeleiding en met als doel u zo snel mogelijk weer zelfstandig te krijgen. Er wordt samen met u en uw arts een behandelplan opgesteld waarbij gekeken wordt welke zorg u nodig heeft. Bijvoorbeeld fysiotherapie, of begeleiding door een psycholoog. We stimuleren u om zo snel mogelijk zelf weer dagelijkse handelingen uit te voeren. Uiteraard kunt u ook na uw verblijf gebruik blijven maken van onze behandeling en begeleiding.

Geriatrische Revalidatie zorg 

Nieuw Rijsenburgh biedt geriatrische revalidatiezorg op de zorghotelkamers. Geriatrische revalidatiezorg is zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of achteruitgang van conditie na een long- of hartaandoening. Bij deze zorg is een team specialisten betrokken die zich richten op herstel van functioneren en zelfstandigheid van de cliënt. Met als doel een zodanig herstel dat terugkeer naar (gedeeltelijk) zelfstandig wonen mogelijk is.