Kortdurende zorg

Kunt u of uw naaste om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is een verblijf in Nieuw Rijsenburgh mogelijk een oplossing. Deze kortdurende zorg noemen we eerstelijns verblijf (ook wel herstelzorg / ELV). Daarnaast kunt u bij in Nieuw Rijsenburgh ook terecht voor revalidatiezorg (Geriatrische Revalidatiezorg / GRZ) ook dat is kortdurende zorg.

Eerstelijns verblijf
Een eerstelijns verblijf (ook wel herstelzorg / ELV) is een kortdurend verblijf waar een medische noodzaak voor is. Een eerstelijns verblijf volgt na een ziekenhuisopname óf op advies en indicatie van de huisarts. Bijvoorbeeld als u verzwakt bent na een operatie of longontsteking. Uw huisarts kan uw behandelaar blijven of uw huisarts draagt de behandeling over aan de specialist ouderen geneeskunde van CuraMare Behandeling.

Revalidatiezorg
In Nieuw Rijsenburgh kunt u bovendien terecht voor revalidatie zorg (Geriatrische Revalidatiezorg / GRZ). Het verschil tussen een eerstelijns verblijf (ELV) en Revalidatiezorg (GRZ) is dat u bij revalidatie zorg meerdere soorten zorg tegelijk ontvangt. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie én een diëtist. 

In Nieuw Rijsenburgh revalideert u onder deskundige begeleiding en met als doel dat uw weer (gedeeltelijk) zelfstandig kunt wonen. Er wordt samen met u en uw arts een behandelplan opgesteld waarbij gekeken wordt welke zorg u nodig heeft. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of begeleiding door een psycholoog. We stimuleren u om zo snel mogelijk zelf weer dagelijkse handelingen uit te voeren. Ook na uw verblijf, als u weer thuis bent, kunt u gebruik blijven maken van onze behandeling en begeleiding.

Aanmelden voor een eerstelijns verblijf of revalidatiezorg gaat altijd via het ziekenhuis (transferverpleegkundige) of uw huisarts. 

Kosten
Tijdelijke zorg en opvang vanwege medische redenen worden betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor ELV geldt dat de indicatie onder het eigen risico van uw zorgverzekering valt. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, bekijkt u zelf uw polisvoorwaarden of informeert bij uw zorgverzekeraar.
Bekijk hier
 met welke zorgverzekeraars CuraMare contracten voor 2024 afgesloten heeft.