Kortdurende zorg

Kunt u of uw naaste om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is een verblijf in Nieuw Rijsenburgh mogelijk een oplossing. Deze kortdurende zorg noemen we eerstelijns verblijf (ook wel herstelzorg / ELV). Daarnaast kunt u bij in Nieuw Rijsenburgh ook terecht voor revalidatiezorg (Geriatrische Revalidatiezorg / GRZ) ook dat is kortdurende zorg.

Eerstelijns verblijf
Een eerstelijns verblijf (ook wel herstelzorg / ELV) is een kortdurend verblijf waar een medische noodzaak voor is. Een eerstelijns verblijf volgt na een ziekenhuisopname óf op advies en indicatie van de huisarts. Bijvoorbeeld als u verzwakt bent na een operatie of longontsteking . Uw huisarts kan uw behandelaar blijven of uw huisarts draagt de behandeling over aan de specialist ouderen geneeskunde van CuraMare Behandeling.

Revalidatiezorg
In Nieuw Rijsenburgh kunt u bovendien terecht voor revalidatie zorg (Geriatrische Revalidatiezorg / GRZ). Het verschil tussen een eerstelijns verblijf (ELV) en Revalidatiezorg (GRZ) is dat u bij revalidatie zorg meerdere soorten zorg tegelijk ontvangt. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie én een diëtist. 

In Nieuw Rijsenburgh revalideert u onder deskundige begeleiding en met als doel dat uw weer (gedeeltelijk) zelfstandig kunt wonen. Er wordt samen met u en uw arts een behandelplan opgesteld waarbij gekeken wordt welke zorg u nodig heeft. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of begeleiding door een psycholoog. We stimuleren u om zo snel mogelijk zelf weer dagelijkse handelingen uit te voeren. Ook na uw verblijf, als u weer thuis bent, kunt u gebruik blijven maken van onze behandeling en begeleiding.

Aanmelden voor een eerstelijns verblijf of revalidatiezorg gaat altijd via het ziekenhuis (transferverpleegkundige) of uw huisarts.