HomeZorg op onze locatiesNieuw RijsenburghNieuwsCuraMare actief voor vergrijzende regio

CuraMare actief voor vergrijzende regio

1 juli 2022

Om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te kunnen blijven geven, zit CuraMare voor de inwoners van Goeree-Overflakkee en Voorne aan tafel bij diverse projecten en programma’s. De aanleiding hiervoor is dat mensen ouder worden, hierdoor de zorgvraag stijgt en steeds vaker ouderen langer zelfstandig thuis wonen.Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Deze aanleiding vraagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vraagstuk hoe we de vitaliteit van en het zorgaanbod voor de eilandbewoners kunnen behouden en verbeteren. Naast CuraMare zijn dan ook onder andere de gemeenten, andere zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en woningbouwcoöperaties betrokken bij onder andere de projecten Sociale Benadering Dementie, de Uitvoeringsagenda toekomstbestendige ouderenzorg Goeree-Overflakkee en het Programma Ouderen Voorne.

Intensieve samenwerking
Een intensieve samenwerking is nodig om de toenemende vraag naar zorg te beantwoorden . “Van harte ondertekenden we dan ook de intentieverklaring tot deze samenwerking tijdens de conferentie ‘Lang zullen we gelukkig leven’ op 19 mei jl.”, vertelt Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare.

Bij langer thuis en gelukkig leven, hoort ook een dementievriendelijke samenleving. Het programma Sociale Benadering Dementie sluit hier mooi bij aan; een initiatief van de gemeente en Ketenzorg Dementie GO. Ellen: “Met elkaar kijken we vooral naar wat wél kan voor mensen met dementie, ondanks de beperkingen van de ziekte. Als zorgaanbieder voor deze doelgroep en deelnemer aan het project Sociale Benadering Demntie, mag onze stem en de vraag wat kunnen wij binnen de ketenzorg voor elkaar betekenen niet ontbreken!”

Voorne
Voorne hoort bij ons adherentiegebied. Daarom was CuraMare dinsdag 17 mei aanwezig in Rockanje om samen met medewerkers, bestuurders en wethouders van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en huisartsen creatief te werken aan het zoeken naar ideeën en antwoorden om het Programma Ouderen Voorne verder vorm te geven. “Voor Voorne gelden overeenkomstige uitdagingen en knelpunten als voor Goeree-Overflakkee”, vervolgt Ellen. “Samen staan we sterker, dus hoe mooi is het om met elkaar in gesprek te blijven en uiteindelijk met concrete acties onze ideeën waar te maken.” Lees meer op https://www.ouderenzorg-voorne.nl/#programma