Onze identiteit

‘Zorg met hart en ziel’ is het motto van CuraMare met als kernwaarden deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Iedereen is welkom om bij ons te wonen of te werken en onze zorg stemmen we af op het individu.

Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk heeft een protestants-christelijke grondslag. Het protestants-christelijk karakter uit zich mede in bijeenkomsten rondom de Bijbel, zoals het samen zingen van psalmen en liederen, de Bijbelkringen en de wekelijkse kerkdiensten op deze locatie in de Lukaskapel. Op de twee reformatorische leefstijlgroepen vinden daarnaast nog weeksluitingen plaats, die verzorgd worden door de reformatorische kerken.

Op grond van de protestants-christelijke levensovertuiging wordt palliatieve en terminale zorg geboden die niet gericht is op het onnodig verlengen dan wel verkorten van het levenseinde.  Het toepassen van euthanasie past niet binnen deze levensovertuiging en vindt daarom niet plaats in Nieuw Rijsenburgh. U vindt het euthanasiebeleid bij Publicaties

De identiteitsraad van deze woonzorglocatie bewaakt en bevordert het unieke karakter en de eigenheid van de locatie.

Meer informatie over geestelijke verzorging in Nieuw Rijsenburgh leest u hier