HomeZorg op onze locatiesNieuw RijsenburghGeestelijke verzorging Geestelijke verzorging in Nieuw Rijsenburgh

Geestelijke verzorging in Nieuw Rijsenburgh

Identiteit
Nieuw Rijsenburgh heeft een protestant-christelijke grondslag. De locatie wil zich in haar werkzaamheden laten leiden door de Bijbel. Nieuw Rijsenburgh heeft een identiteitsraad die het unieke karakter en de eigenheid van de locatie bewaakt. Zij overleggen met het locatiemanagement, de raad van bestuur en zijn betrokken bij de invulling van de geestelijke verzorging.

Geestelijk verzorger
Nieuw Rijsenburgh heeft twee geestelijk verzorgers die mede inhoud geven aan de identiteitsgebonden zorg door pastorale (stervens)begeleiding van bewoners, het organiseren van bijeenkomsten rondom de Bijbel en het houden van Bijbelkringen. Wanneer u dit wilt, kunt u regelmatig vanuit de geestelijke verzorging bezocht worden in samenspraak met de verzorgenden en eventueel de familie.

Bijbelgesprekskringen
Er worden zowel voor de appartementen als voor de woongroepen bijeenkomsten rondom de bijbel georganiseerd, waarbij de deelnemers eventueel door de vrijwilligers gehaald kunnen worden. Voor de appartementen is de kring om de twee weken op donderdagmiddag en wekelijks is er op vrijdagochtend een bijbeluurtje voor de woongroepen. Tijd en plaats worden aangegeven in de weekbrieven.

Kerkdiensten
Elke zondag vinden er twee diensten plaats in de Lukaskapel om 10.30 uur en 14.30 uur, waar alle bewoners welkom zijn. De middagdiensten hebben een wat aangepast karakter omdat die met name gericht zijn op de bewoners van de woongroepen.

Levenseinde
Wanneer u bent komen wonen in een woonzorglocatie, betekent dat u door toegenomen beperkingen meer zorg nodig hebt. En daarmee is min of meer de avond van het leven aangebroken. De geestelijk verzorger wil u en uw naasten hierin begeleiden, ook als de vraag om euthanasie ontstaat of deze wens er al is.  Op grond van de protestants christelijke identiteit van locatie Nieuw Rijsenburgh wordt euthanasie niet op deze locatie toegepast.

Een aantal keer per jaar vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats, waarin de namen worden genoemd van hen die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn en zo willen wij hen in liefde gedenken.

Familie en mantelzorgers
Voor u als familie verandert er ook veel. De geestelijke verzorgers willen ook fungeren als aanspreekpunt voor alle vragen betreffende geloof, kerk en ethiek. Met name kunnen er rondom onderwerpen als reanimatie en palliatieve zorg allerlei vragen leven.

Bijbelse literatuur
Als u niet beschikt over een bijbel, kan de geestelijke verzorging u kosteloos een bijbel aanbieden. Er is ook een groot letter bijbel beschikbaar in de bibliotheek, die u kunt lenen. Wilt u zich verdiepen in een bepaald onderwerp dan kunt u een beroep doen op de bibliotheek van de geestelijke verzorging.

Tenslotte
Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact op met de geestelijk verzorgers. Zij willen u graag helpen en ondersteunen.