Vrienden Van

De stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg, kortweg stichting HDG, zet zich in om het verblijf in Nieuw Rijsenburgh nét wat aangenamer en leuker te maken. Zij zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden door het geven van financiële steun. Denk hierbij aan een leuk uitje, de aankleding van de locatie, een rolstoelfiets, de inrichting van de Lukaskapel en nog veel meer.
De voormalige zorglocaties De Goede Ree en De Samaritaan, die later zijn samengegaan in Nieuw Rijsenburgh zijn opgezet door de stichting HDG, een samenwerkingsverband tussen alle diaconieën van de Hervormde Gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee. In 2004 heeft stichting HDG haar taken overgedragen aan een grotere zorgorganisatie, CuraMare. Vanaf dat moment is stichting HDG een ‘vrienden van’ stichting geworden. In de volksmond wordt stichting HDG vaak genoemd de ‘Vrienden van Nieuw Rijsenburgh’.

Uw gift
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt zo dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur. Bekijk hier de ANBI-gegevens van de stichting HDG / Vrienden van Nieuw Rijsenburgh.

Periodieke schenking
Het is belastingtechnisch voordelig om een vaste schenking aan een goed doel vast te leggen in een notariële acte voor een periodieke schenking of lijfrente. Hierbij laat u bij de notaris vastleggen dat u voor een periode van minimaal 5 jaar een zelf te bepalen bedrag aan de stichting HDG schenkt. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is als persoonsgebonden aftrekpost binnen de inkomstenbelasting. Uw notaris kan u hierover meer informatie geven.

Legaat of erfenis
U kunt ook de stichting HDG opnemen in een legaat of erfenis. Hiertoe kunt u bij de notaris in uw testament laten opnemen dat u de stichting HDG aanmerkt als begunstigde na uw overlijden.

Wilt u meer weten over de stichting HDG / Vrienden van Nieuw Rijsenburgh of een bijdrage doen? Download hier het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap en/of bijdrage.  

Contact:
Stichting HDG
p/a Sperwer 271
3245 VP Sommelsdijk