ANBI-gegevens

ANBI-gegevens Stichting Hervormd Diaconale Gezonheidszorg Goeree-Overflakkee
Vrienden van Nieuw Rijsenburgh

RSIN/fiscaal nummer: 96.94.523

Contactgegevens
Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee
p/a Volkerakstraat 13
3249 BG Herkingen
06 222 79 617

Doelstelling
De stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee (HDG) heeft ten doel:

 1. Het welzijn van cliënten van de locaties Nieuw Rijsenburgh van de Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te vergroten door het bijdragen in de kosten van recreatieve en culturele activiteiten;
 2. Het ondersteunen, bevorderen en coördineren van activiteiten die de locaties Nieuw Rijsenburgh in de meest ruimte zin ten goede komen en waarvoor de financiering niet elders geregeld is;
 3. Het bevorderen van en bijdragen in de kosten van de geestelijke verzorging op de locaties Nieuw Rijsenburgh
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan
Om het beleidsplan 2022-2027 van St. HDG in te zien, download het hier.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van 12 personen, die zijn afgevaardigd uit de diaconieën van de Hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee (zie hieronder).

 • M.K. Wessels (voorzitter)
 • A. Meijer (secretaris)
 • M.P. Noteboom (penningmeester)
 • C.H. Duifhuizen
 • D. van Brussel
 • L. Looij
 • P. Vroegindeweij
 • C. Buscop
 • A. van den Boogert
 • T. de Bruijn
 • Er zijn 2 vacatures

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee wordt in de wandelgangen ook wel genoemd HDG of Vrienden van Nieuw Rijsenburgh.

In 2020 heeft het bestuur van de Stichting HDG zich ondermeer bezig gehouden met bijdragen voor de aanschaf van kapschuren. Het jaarlijkse reisje voor de bewoners, wat altijd wordt bekostigd door de Stichting HDG, kon helaas dit jaar door de coronapandemie niet doorgaan.
Wel mocht er weer namens de stichting een kerstcadeau met een kerstwens aan de bewoners uitgedeeld worden. Ook de kosten van de zondagmiddagdiensten zijn betaald door de stichting.

Totaal is er voor een bedrag van € 4.446 bijgedragen aan zaken ten behoeve van de bewoners van
Nieuw Rijsenburgh.

Financiele verantwoording
De laatst vastgestelde jaarrekening is de jaarrekening 2022. Zie Balans per 31 december 2022 en staat van baten en lasten over 2022.