Geestelijke verzorging

Een opname in een zorginstelling haalt u uit uw oude en vertrouwde omgeving. In korte tijd verandert er veel en komt er veel op u af.  Dit geldt niet minder voor het verblijf dat daar op volgt. Dit kan allerlei vragen, gedachten en gevoelens oproepen. Soms kan het fijn zijn daarover te praten. Dit kan helpen om uw situatie te verwerken. 
CuraMare heeft daarvoor een geestelijk verzorger op elke woonzorglocatie. De geestelijk verzorger heeft een luisterend oor voor u, biedt ondersteuning en begeleiding. De zorg van de geestelijke verzorger is herstel ondersteunend. Herstellen betekent dat u leert omgaan met de aandoening en waar mogelijk weer de regie krijgt over uw leven. Dit wordt ook aangeboden aan uw familie en/of  contactpersonen. 

Een gesprek met een geestelijk verzorger, waarin ruimte is voor alle emoties, vragen en gedachten  kan gaan over onderwerpen:
- wat u is overkomen
- uw zorgen
- (ethische) keuzes die u moet maken
- uw geloof of levensbeschouwing
- de zin van uw leven of angst voor de toekomst

De geestelijk verzorger werkt op de locaties samen met de andere zorgdisciplines binnen het huis,  zoals de psycholoog, verzorgend personeel en de verpleeghuisarts.

Geestelijke verzorging in Bestenwaerd

Geestelijke verzorging in Bestenwaerd

Contact

Contact