Logeerzorg

HomeLogeerzorg

Wat is logeerzorg? 

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als de zorg op een verantwoorde manier overgedragen kan worden. Logeerzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. 

Logeerzorg, ook wel respijtzorg genoemd, is altijd vooraf ingepland (maximaal 6 weken) en kan meerdere keren per maand of jaar plaatsvinden.

Wat biedt CuraMare?
CuraMare heeft voor deze gastvrije zorg een kamer met eigen douche en toilet beschikbaar in
De Vliedberg in Ouddorp en Bestenwaerd in Dirksland.
Tijdens de logeeropname neemt het zorgteam van De Vliedberg of Bestenwaerd de zorg over van mantelzorg en eventueel thuiszorg; en zijn de faciliteiten van de locatie vrij te gebruiken. Denk hierbij aan koffie drinken, broodmaaltijden, de warme maaltijd gebruiken in het restaurant en deelnemen aan activiteiten.

Voor wie is logeerzorg bij CuraMare?
Somatische zorgvragers, waar de mantelzorger tijdelijk van ontlast wil/moet worden.

Wat betekent logeerzorg voor de zorg die u thuis al ontvangt?
De dagelijkse zorg wordt tijdelijk overgenomen door het zorgteam van de locatie. Afspraken met specialistische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie kunnen zoals u gewend bent in de thuissituatie doorgaan.

Hoe kom ik in aanmerking voor logeerzorg bij CuraMare?
Aanmelden voor logeerzorg gaat via de Wmo consulent van de gemeente. Na een bezoek bij u thuis en het bespreken van de mogelijkheden krijgt u een Wmo-beschikking die nodig is voor het krijgen van logeerzorg. Daarna wordt u aangemeld bij CuraMare Zorgbemiddeling. Zij nemen daarna contact met u op voor het vervolg.

Wat neemt u mee als u komt logeren?
Tijdens de logeeropname neemt u uw eigen medicatie en aftekenlijsten hiervan mee. Evenals eventuele hulpmiddelen en ander materiaal wat nodig is voor uw dagelijkse zorg (zoals wondmateriaal, katheterzakken, incontinentiemateriaal).

U brengt zelf eventuele thuiszorg, huishoudelijke hulp, alarmering en maaltijdvoorziening
op de hoogte van uw logeeropname. Wanneer u thuiszorg heeft, ontvangt de logeerafdeling graag een overdracht van uw thuiszorgorganisatie. Uw eigen huisarts blijft uw aanspreekpunt zoals u dat thuis gewend bent. 

Meer informatie over onze logeerzorg of kennismaken?
Neem contact op met Esther Gaanderse voor meer informatie of een rondleiding op de locatie van uw voorkeur. Eshter is bereikbaar via e.gaanderse@curamare.nl  of 0187 89 52 00 / 06 228 43 699.

___________________________________________________________________________
Logeerzorg bij CuraMare wordt gefaciliteerd vanuit de WMO op Goeree-Overflakkee.
Ons eiland kent een bovengemiddelde vergrijzing. Mensen wonen langer thuis waardoor er een groeiende hulpvraag is. Dit betekent dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder toeneemt. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste volhouden, organiseert de gemeente
samen met zorgorganisaties op het eiland logeerzorg. De gemeente heeft met vier zorgorganisaties contracten afgesloten en biedt daarmee geplande logeerzorg aan. Download en bekijk hier de folder.