Onze identiteit

De Vliedberg heeft een protestants-christelijke identiteit, maar iedereen is van harte welkom om bij ons  te wonen en werken.

Elke locatie van CuraMare heeft een identiteitsraad die het unieke karakter en de eigenheid van de locatie bewaakt. Zij overleggen met het locatiemanagement, de Raad van Bestuur en zijn betrokken bij de werving van geestelijk verzorgers. Meer informatie over geestelijke verzorging in De Vliedberg leest u hier