Geestelijke verzorging in De Vliedberg

Identiteit
De Vliedberg heeft een protestants-christelijke identiteit, waarbij de Bijbel leidraad is voor ons dagelijks handelen. Onze zorg gaat uit van- en is afgestemd op de individuele bewoner en zijn/haar levensgeschiedenis. De identiteitsraad bewaakt het unieke karakter en de eigenheid van de locatie. Zij overleggen met het locatiemanagement, de raad van bestuur en zijn betrokken bij de invulling van de geestelijke verzorging. Onder De Vliedberg valt ook woonzorgcomplex Het Spectrum in Stellendam.

Geestelijk verzorger
De Vliedberg heeft een vacature voor een geestelijk verzorger.  Waar nodig is er ondersteuning vanuit de vakgroep Geestelijke Verzorging CuraMare. 

Levenseinde
Wanneer u bent komen wonen in een woonzorgcentrum, betekent dat toegenomen zorg en beperkingen. En daarmee is min of meer de avond van het leven aangebroken. De geestelijk verzorger wil u en uw naasten hierin begeleiden, ook als de vraag om euthanasie ontstaat of deze wens er al is.  Op grond van de protestants christelijke identiteit van locatie De Vliedberg / Het Spectrum wordt euthanasie niet op deze locatie toegepast.

Weeksluiting
Op beide locaties worden weeksluitingen gehouden in de activiteitenzaal. Een voorganger uit een van de protestantse kerken uit Ouddorp, Goedereede of Stellendam gaat dan voor.

Bijeenkomsten rondom de Bijbel
Op de 1e woensdag van de maand is er Bijbelkring in De Vliedberg en elke 3e dinsdag van de maand in Het Spectrum. Iedereen is daarbij van harte welkom. We bespreken een bijbelgedeelte, bidden en zingen. Ook is er ruimte om uw verhaal of (levens) vragen met elkaar te delen.

Samen Psalmen zingen
Eénmaal per maand is er onder leiding van de geestelijk verzorger een Psalmzanguurtje. De bewoners kunnen dan eventueel een psalm opgeven, die ze graag zingen.