De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor Ebbe en Vloed zijn:

     Voorzitter
De heer D. Quist
dimquist@gamil.com

 

 

  Secretaris
vacature

 

 

  Leden

 

 

  De heer B. Arensman
bmans12@planet.nl

 

 

  De heer D. van Kempen
daanvankempen1929@gmail.com

 

 

  Mevrouw M. Kroesbeek-Mikes
marietkroesbeek@kpnplanet.nl 

 

 

  De heer M.C. van Loon
rivl@live.nl

 

 

 

Mevrouw K. Vervloet-van Heukelen
via receptie@ebbeenvloed.nl