De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor Ebbe en Vloed zijn v.l.n.r. (zittend) Liesbeth Steenhuisen, Zjanneke Koops, Dinie Vervloet-Koppenaal en staand Jan van Gurp, Kees Groen, Rob van der Vegt, Carla Arends, Marijke van Nugteren, Cor Buscop.

 

    

Kees Groen
(Voorzitter) 
kees@keesgroen.eu

 

 

Rob van der Vegt
(Secretaris en penningmeester)
 rvegt3@zeelandnet.nl

 

 

Dinie Vervloet-Koppenaal
(Voedingscommissie)
 j26@kpnplanet.nl

  

 

Zjanneke Koops
(Zorg - woongroepen 
zjannekekoops@hotmail.com

 

 

Jan van Gurp
(Vice-voorzitter - Welzijn en dagbesteding) 
janvangurp45@gmail.com

   Cor Buscop
(Zorg - woongroepen) 
c.buscop@upcmail.nl
   

Liesbeth Steenhuisen
(Informatievoorziening en PR) 
liesbeth@steenhuisen.com