De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor Ebbe en Vloed zijn:

 

    

Kees Groen
(Voorzitter) 
kees@keesgroen.eu

 

 

Rob van der Vegt
(Secretaris en penningmeester)
 rvegt3@zeelandnet.nl

 

 

Dinie Vervloet-Koppenaal
(Voedingscommissie - cliëntencontacten)
 j26@kpnplanet.nl

  

 

Jannie Korteweg-Gestel
(Pand West)
janniekorteweggestel@upcmail.com

  

 

Zjanneke Koops
(Zorg - langdurig, palliatief & kortdurend) 
zjannekekoops@hotmail.com

 

 

Jan van Gurp
(Vice-voorzitter - Welzijn en dagbesteding) 
janvangurp45@gmail.com

   

Liesbeth Steenhuisen
(Informatievoorziening en PR) 
liesbeth@steenhuisen.com