De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor Nieuw Rijsenburgh zijn:

      Voorzitter
De heer C. Hameeteman
c.j.hameeteman@hetnet.nl
  Secretaris
De heer W. Zoeteweij
willem.zoeteweij@solcon.nl

 

 

  Leden
  Mevrouw F. Dees-Mijs
piet.dees@upcmail.nl
  De heer C. van Heemst
cogema@kpnmail.nl
  Mevrouw D. van Halewijn
davhalewijn@zonnet.nl
  Mevrouw M. Leune-Voogd
j.leune11@upcmail.nl
 

De heer C. Oorbeek
ceesoorbeek@hotmail.com