ANBI-gegevens

ANBI-gegevens Stichting Hervormd Diaconale Gezonheidszorg Goeree-Overflakkee
Vrienden van Nieuw Rijsenburgh

 RSIN/fiscaal nummer: 96.94.523

Contactgegevens
Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee
p/a Jongkoenstraat 52
3252 AV Goedereede
0187-491839

Doelstelling
De stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee (HDG) heeft ten doel:

 1. Het welzijn van cliënten van de locaties Nieuw Rijsenburgh van de Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te vergroten door het bijdragen in de kosten van recreatieve en culturele activiteiten;
 2. Het ondersteunen, bevorderen en coördineren van activiteiten die de locaties Nieuw Rijsenburgh in de meest ruimte zin ten goede komen en waarvoor de financiering niet elders geregeld is;
 3. Het bevorderen van en bijdragen in de kosten van de geestelijke verzorging op de locaties Nieuw Rijsenburgh
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van dertien personen, die zijn afgevaardigd uit de diaconieën van de Hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee (zie hieronder).

 • M.K. Wessels (voorzitter)
 • F. van Wijk (secretaris)
 • M.P. Noteboom (penningmeester)
 • T. Grinwis
 • R. Okker
 • D. van Brussel
 • L. Looij
 • P. Vroegindeweij
 • P. Molenaar 
 • C. Buscop
 • A. van den Boogert
 • T. de Bruijn

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee wordt in de wandelgangen ook wel genoemd HDG of Vrienden van Nieuw Rijsenburgh.

In 2019 heeft het bestuur van de Stichting HDG zich onder andere bezig gehouden met bijdragen voor de aanschaf van

 • Twee kapschuren
 • Tuinmeubilair
 • Belevingsboot 
 • Dynamische verlichting

Hiernaast is door de Stichting HDG ook weer het jaarlijkse reisje van de bewoners bekostigd. Ook de kosten van de zondagmiddagdiensten zijn betaald door de stichting. 
Totaal is er voor een bedrag van E 161.221,00 bijgedragen aan zaken ten behoeve van de inwoners van Nieuw Rijsenburgh.  

Financiele verantwoording
De laatst vastgestelde jaarrekening is de jaarrekening 2019. Zie balans per 31 december 2019 en staat van baten en lasten over 2019.