ANBI-gegevens

ANBI-gegevens Stichting Hervormd Diaconale Gezonheidszorg Goeree-Overflakkee
Vrienden van Nieuw Rijsenburgh

 RSIN/fiscaal nummer: 96.94.523

Contactgegevens
Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee
p/a Jongkoenstraat 52
3252 AV Goedereede
0187-491839

Doelstelling
De stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee (HDG) heeft ten doel:

 1. Het welzijn van cliënten van de locaties Nieuw Rijsenburgh van de Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te vergroten door het bijdragen in de kosten van recreatieve en culturele activiteiten;
 2. Het ondersteunen, bevorderen en coördineren van activiteiten die de locaties Nieuw Rijsenburgh in de meest ruimte zin ten goede komen en waarvoor de financiering niet elders geregeld is;
 3. Het bevorderen van en bijdragen in de kosten van de geestelijke verzorging op de locaties Nieuw Rijsenburgh
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van dertien personen, die zijn afgevaardigd uit de diaconieën van de Hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee (zie hieronder).

 • T. Grinwis
 • F. van Wijk
 • B. Keijzer
 • A.J. Heij (voorzitter)
 • M.P.Noteboom
 • A. van den Boogert
 • H.J. Bom
 • P. Vroegindeweij
 • M.K. Wessels
 • A. Hoekman
 • P. Molenaar

Per 31-12-2016 is er een vacature in het bestuur voor de afvaardiging van de diaconie van de Hervormde gemeente Herkingen.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee wordt in de wandelgangen ook wel genoemd HDG of Vrienden van Nieuw Rijsenburgh.

In 2015 heeft het bestuur van de Stichting HDG zich onder andere bezig gehouden met bijdragen voor de aanschaf van

 • twee verrijdbare schermen ( glas in lood) in Nieuw Rijsenburgh
 • een Braintrainer Plus
 • bijgedragen aan het jaarlijkse reisje van de bewoners

In 2016 zijn bijdragen geleverd voor de aanschaf van een carambole – biljart en een substantiële bijdrage voor dynamische verlichting in de zorg. Voor dit doel is een bijdrage van € 78.500,00 beschikbaar gesteld.

Financiele verantwoording
De laatst vastgestelde jaarrekening is de jaarrekening 2016. Zie balans per 31 december 2016 en staat van baten en lasten over 2016