De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

Voor meer informatie of als u één van ons wilt spreken, kunt u dat telefonisch doen via de receptie van De Vliedberg: 0187 68 55 00) of per mail via clientenraad@vliedberg.nl

De cliëntenraadsleden voor De Vliedberg zijn:

 

      Voorzitter
De heer A.J. van Heest
Tevens lid Centrale Cliëntenraad

 Ina Akershoek CR Vliedberg 2019

 

Secretaris
Mevrouw I. Akershoek
Tevens lid Centrale Cliëntenraad

 

  

 


Algemeen adjunct
De heer K. van Heest

 

 

Leden

 

De heer C. Mierop
Aandachtsgebied: menucommissie

 

 


Mevrouw C. Grootenboer-van Soest
Aandachtsgebied: Het Spectrum

  

  De heer B. Keijzer
Aandachtsgebied: Het Spectrum
   

Mevrouw C.A.J.F. Bennemeer-Hageman
Aandachtsgebied: Financiën