De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor De Vliedberg zijn:

      Voorzitter
De heer A.J. Hoekstra

Tineke de Voogd Vliedberg 2019

  1e Secretaris
Mevrouw T. Voogd-Koole
Tevens lid Centrale Clientenraad

 Ina Akershoek CR Vliedberg 2019

 

2e Secretaris
Mevrouw I. Akershoek
Tevens lid Centrale Clientenraad

 

 

 

  Leden

 

Mevrouw J. Pikaart-van Splunter
aandachtsgebied: menucommissie

 

De heer C. Mierop
aandachtsgebied: menucommissie

  De heer C. Noorthoek
aandachtsgebied: Het Spectrum

  

  De heer B. Keijzer
Aandachtsgebied: financien en Het Spectrum