Contact

 

De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg.

De cliëntenraadsleden voor Geldershof zijn:

     Voorzitter
Mevrouw P. P. Sabel
patriciasabel@hetnet.nl

   

Secretaris
Mevrouw C. Kersten-Knops
ckerstenknops@hotmail.com

 

 

  Leden

 

 

  Mevrouw A. Rijerkerk-Baart
anjarijerkerk@gmail.com

  Mevrouw N. Tanis-Hoek
info@administratiekantoorhoek.nl

  De heer W. Bruggeman
w.bruggeman2@gmail.com

  

 

De heer F. Veringmeier
pasttimes@hetnet.nl

 

 

 

Mevrouw A. van Kampenhout-Warnaer
andwarnaer@gmail.com