Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad is een groep (vertegenwoordigers van) cliënten die onafhankelijk en pro-actief de gemeenschappelijke belangen behartigt van de bewoners van Nieuw Rijsenburgh. Zij hecht veel waarde aan de mening van bewoners. De cliëntenraad geeft (on)gevraagd advies aan het management van Nieuw Rijsenburgh en de Centrale Clientenraad aan de Raad van Bestuur van CuraMare over onderwerpen die de cliënt direct of indirect raken.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere vertegenwoordigers die bekend zijn met de dagelijkse gang van zaken op de woonzorglocaties. De leden werken samen en maken tijd vrij voor overleg. De cliëntenraad van Nieuw Rijsenburgh bestaat momenteel uit de volgende leden: 


v.l.n.r. bovenste rij : Piet Vervloet, Joop Bergenhenegouwen – middelste rij : Arjo Bierman, Frans Tollenaar, Cees Oorbeek – voorste rij : Wilma Wielaard, Willem Zoeteweij


Speerpunten 

1. Voeding
Gezonde en lekkere voeding is voor iedere client één van de belangrijkste dagelijks terugkerende thema’s. Om hierover goed op de hoogte te blijven én te kunnen adviseren vertegenwoordigen Miep Leune, Cees Oorbeek en Willem Zoeteweij ons in de menucommissie

2. Communicatie met cliënten, familieleden en mantelzorgers.
De cliëntenraad hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Daarom proberen wij op diverse manier pro-actief met cliënten en mantelzorgers te spreken. U kunt ons altijd benaderen.

3.  De kwaliteit van de zorgverlening in zijn algemeenheid.
Wij vinden persoonsgerichte zorg (bijvoorbeeld individuele wensen om het wonen in de woongroepen te veraangenamen) hierin een belangrijk aspect. Daarnaast adviseren wij over een heldere organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden. En komend jaar zijn wij betrokken bij de invoering van de Nieuwe wet Zorg en Dwang.

4. Klachtenprocedure
De cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden van de klachtenprocedure.

5. Adviseren bij benoemingen van leidinggevenden zoals bijvoorbeeld teammanagers en geestelijke verzorgers.

6.  Willem Zoeteweij en Wilma Wielaard vertegenwoordigen ons in de Centrale Cliëntenraad van CuraMare.