Wat doet de cliëntenraad

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van CuraMare te behartigen. Via de cliëntenraad krijgt iedere cliënt van de woonzorglocaties Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburgh, Geldershof, De Vliedberg en van CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling een stem bij het vaststellen van beleid. De cliëntenraad krijgt door uw inbreng inzicht en adviseert de Raad van Bestuur over verbetering van de invulling, uitvoering en de kwaliteit van zorg. Alle cliëntenraden hebben daarnaast elk een afgevaardigde in de centrale cliëntenraad.

Rechten
Om de belangen van cliënten goed te kunnen behartigen, heeft de cliëntenraad een aantal rechten. Het eerste recht is het recht op informatie. Dat betekent dat de cliëntenraad goed geïnformeerd moet zijn over het reilen en zeilen van de organisatie. Daarom is er regelmatig overleg met de locatiemanager van elke woonzorglocatie. Verder mag de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur over voor u belangrijke zaken. Uw informatie is dus onmisbaar voor een optimale kwaliteit en zorgverlening.

Advies
De locatiemanagers vragen de cliëntenraad om advies over uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld over samenwerking met andere organisaties, financiën en over de zorgvisie. Voor belangrijke onderwerpen, zoals voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en de kwaliteit van de zorg zijn de managers zelfs verplicht om advies te vragen aan de cliëntenraad. Dit heet verzwaard adviesrecht.