HomeCliëntenraad Externe Cliënten CuraMare

Cliëntenraad Externe Cliënten CuraMare

De Cliëntenraad Externe Cliënten CuraMare (CECC) zorgt ervoor dat uw belangen centraal staan in het beleid van de instelling. Deze raad monitort bijvoorbeeld hoe de zorgcontacten verlopen. Ook heeft ze oog voor aandachtspunten en mogelijke verbeteringen. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan CuraMare.

Heeft u een vraag, opmerking, idee, suggestie? De CECC staat voor u klaar
.

De CECC bestaat uit cliënten, familieleden, mantelzorgers en andere vertegenwoordigers. Al deze leden voelen zich sterk betrokken bij de zorg. Ze zetten zich belangeloos in voor u.

De CECC komt maandelijks bijeen. Dan bespreekt men alles wat betrekking heeft op bijvoorbeeld de veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en kwaliteit van de zorg. Dat gesprek voert de CECC met de zorgverleners. 

Wie zijn de leden?
De CECC heeft naast algemene leden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ieder heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. Op de contactpagina ziet u wie de leden zijn. 

Wijkverpleging Goeree-Overflakkee
Wijkverpleging Voorne-Putten
Huishoudelijke zorg
Behandeling, o.a. fysiotherapie, logopedie, diëtetiek
Externe contacten

Jaardocumenten

Jaardocumenten

Contact

Contact

Wat doet de cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad