HomePDL

PDL

Hoe lever je goede zorg aan mensen voor wie eenvoudige handelingen als aankleden, wassen, eten en drinken moeizaam en pijnlijk zijn geworden? Hoe sluit je aan bij wat ze nog wel kunnen?

CuraMare werkt vanuit hun visie op liefdevolle en persoonsgerichte zorg met de PDL methode: Passiviteit van het Dagelijks Leven. Wij vragen ons hierbij steeds af: hoe maken we het de cliënt die moeite heeft met de dagelijkse handelingen zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk? Ongeacht zijn of haar indicatie, ziektebeeld of wonend op een appartement of woongroep.

De PDL-methode wordt gebruikt op alle woonzorglocaties en in de thuiszorg van CuraMare. Om deze methode toe te passen zijn strenge kwaliteitseisen opgesteld door de Stichting PDL, de grondleggers van deze methode. CuraMare doet er alles aan om hieraan te voldoen, zoals bijvoorbeeld PDL-gecertificeerde medewerkers. 

Historie

Historie

PDL-factoren

PDL-factoren

Werkwijze CuraMare

Werkwijze CuraMare

Contact

Contact