Publicaties

Wonen met zorg

Algemene Voorwaarden en Modules

Zorgovereenkomsten getekend vóór 16-11-2020 vallen onder de oude voorwaarden:

De intramurale zorgovereenkomsten getekend vanaf 16-11-2020 en vóór 30-03-2021  vallen onder de deze  voorwaarden (uitgezonderd de overeenkomsten voor huishouding en dagbesteding).

Vanaf 30-3-2021 zijn onderstaande algemene voorwaarden in de vorm van modules van toepassing. De modules uit 2020 zijn gewijzigd onder andere naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving (waaronder verlengen bewaartermijn van dossiers van 15 jaar naar 20 jaar)
Indien u na 30-3-2021 een nieuwe of gewijzigde zorgvraag heeft dan ontvangt u een nieuwe zorgovereenkomst met onderstaande modules.

Thuiszorg

Welzijn en dagbesteding

Huren bij CuraMare

CuraMare Behandeling

Kwaliteit

(Centrale) Cliëntenraad

Statuten

Privacy

Claims

Beleid CuraMare

Jaarberichten

Raad van Toezicht

 Raad van bestuur

Overig